การห่อของขวัญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การของขวัญตามธรรมเนียมฟุโรชิกิของญี่ปุ่น

การห่อของขวัญ เป็นการหีบห่อของขวัญโดยใช้วัสดุต่าง ๆ กระดาษห่อของขวัญ เป็นชนิดของกระดาษซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการห่อของขวัญโดยเฉพาะ นอกจากนี้ของขวัญอาจจะบรรจุอยู่ในกล่องและมีโบว์ผูกเพื่อความสวยงามก็ได้

ในวัฒนธรรมตะวันตก มักจะใช้กระดาษห่อของขวัญห่อของขวัญที่จะให้ และมีการแนบกระดาษแนบท้ายเพื่อระบุถึงโอกาสและสาเหตุในการให้ของขวัญ ผู้ส่ง และผู้รับ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการสำรวจและพบว่าขยะกว่า 5 ล้านตันในช่วงการให้ของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส มีถึง 4 ล้านตันที่เป็นกระดาษห่อของขวัญและถุงซื้อของ[1] จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรโดยพยายามแกะกระดาษห่อของขวัญด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะนำกระดาษที่ได้รับมานี้มาใช้ใหม่ได้ และยังมีแนวคิดอีกมากที่พยายามอนุรักษ์ธรรมชาติจากการให้ของขวัญ เรียกรวมว่า การให้ของขวัญสีเขียว[2]

อ้างอิง[แก้]