การสับเปลี่ยนแบบโรเบิร์ตโซเนียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครโมโซมแบบอะโครเซนทริก (II) จะมีแขนข้างสั้นที่ค่อนข้างสั้นมาก สามารถเกิดการสับเปลี่ยนแบบโรเบิร์ตโซเนียนได้

การสับเปลี่ยนของโครโมโซมแบบโรเบิร์ตโซเนียน (อังกฤษ: Robertsonian translocation, ROB) เป็นการจัดเรียงใหม่แบบหนึ่งที่พบในโครโมโซมของมนุษย์ เกิดกับโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก (โครโมโซมที่มีแขนข้างสั้นเล็กมาก) ได้แก่โครโมโซมที่ 13, 14, 15, 21, และ 22 ได้ชื่อตามนักชีววิทยาชาวอเมริกาชื่อ William Rees Brebner Robertson (1881-1941) ถือเป็นการสับเปลี่ยนของโครโมโซมชนิดหนึ่ง