การสยบการจราจร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การสยบการจราจร (อังกฤษ: traffic calming) เป็นมาตรการหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรและช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการอยู่อาศัย การทำงาน และการมาเยี่ยมเยือน โดยเป็นการลดผลกระทบทางลบจากการใช้รถยนต์ที่มีต่อผู้ใช้ถนนอื่นๆ เช่น คนเดินเท้า คนใช้จักรยาน ผู้พิการ และผู้ที่มีที่พักอาศัยและที่ทำงานอยู่ริมถนน

การสยบการจราจรมีวัตถุประสงค์หลักอยู่สองข้อคือ

  1. ลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร
  2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการพักอาศัย การทำงาน และการมาเยี่ยมเยียน