การศึกษาเพื่อปวงชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

การศึกษาเพื่อปวงชน (อังกฤษ: Education For All) เป็นการเคลื่อนไหวระดับนานาชาติดำเนินการโดยองค์การยูเนสโก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั้งเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติภายในปี ค.ศ. 2015[1][2] ยูเนสโกในฐานะผู้นำของการเคลื่อนไหวนี้ได้ร่วมมือกับนานาชาติในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน โดยได้สร้างความร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานการพัฒนา หน่วยงานภาคสังคม องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐและสื่อ แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของข้อที่ 2 ที่เน้นส่งเสริมให้เกิดการศึกษาขั้นประถมศึกษาและข้อที่ 3 ที่เน้นความเท่าเทียมกันทางเพศในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษนั้นต้องประสบความสำเร็จภายในปี ค.ศ. 2015 คณะทำงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนได้ก่อตั้ง Global Partnership for Education เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในชั้นประถม ให้ประชาชนในประเทศที่ยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบให้เปล่าและมีคุณภาพได้

Education For All was H.E.en:Draft:Sukavich Rangsitpol Minister of Education thought in 1995 .And he share this thought with the world at the second UNESCO-ACE 1996. http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001135/113535Eo.pdf https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcrdaen/1/1/1_KJ00006742072/_pdf http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001221/122102Eo.pdf

อ้างอิง[แก้]

  1. ""The EFA movement"". United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. http://www.unesco.org/en/efa/the-efa-movement. เรียกข้อมูลเมื่อ 11 September 2010. 
  2. [http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/UNESCO/EFA/EFA_-Dr.Preeyanuch.pdf "การศึ กษาเพื่อปวงชน (Education for All)"]. ปรียานุช จริยวิทยานนท. http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/UNESCO/EFA/EFA_-Dr.Preeyanuch.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 14 April 2014. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]