การศึกษาเพื่อปวงชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การศึกษาเพื่อปวงชน (อังกฤษ: Education For All) เป็นการเคลื่อนไหวระดับนานาชาติดำเนินการโดยองค์การยูเนสโก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั้งเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัติภายในปี ค.ศ. 2015[1][2] ยูเนสโกในฐานะผู้นำของการเคลื่อนไหวนี้ได้ร่วมมือกับนานาชาติในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน โดยได้สร้างความร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานการพัฒนา หน่วยงานภาคสังคม องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐและสื่อ แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของข้อที่ 2 ที่เน้นส่งเสริมให้เกิดการศึกษาขั้นประถมศึกษาและข้อที่ 3 ที่เน้นความเท่าเทียมกันทางเพศในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษนั้นต้องประสบความสำเร็จภายในปี ค.ศ. 2015 คณะทำงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนได้ก่อตั้ง Global Partnership for Education เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในชั้นประถม ให้ประชาชนในประเทศที่ยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบให้เปล่าและมีคุณภาพได้

อ้างอิง[แก้]

  1. ""The EFA movement"". United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. สืบค้นเมื่อ 11 September 2010.
  2. "การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)" (PDF). ปรียานุช จริยวิทยานนท์. สืบค้นเมื่อ 14 April 2014.[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]