การลู่เข้าสัมบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางคณิตศาสตร์ การลู่เข้าสัมบูรณ์ (อังกฤษ: absolute convergence) ของอนุกรมหรือปริพันธ์ใดๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผลลัพธ์ของค่าสัมบูรณ์ของตัวบวกหรือปริพัทธ์ (integrand) นั้นมีค่าอยู่ในเซตจำกัด คุณสมบัติของการลู่เข้าสัมบูรณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดเรียงใหม่ของผลคูณของผลบวก

หากจะระบุให้เจาะจงกว่านี้ กำหนดให้อนุกรม \sum_{n=0}^\infty a_n จะเรียกได้ว่าลู่เข้าสัมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ \sum_{n=0}^\infty \left|a_n\right| < \infty

ในกรณีเดียวกัน กำหนดให้ปริพันธ์ \int_A f (x) \,dx จะเรียกได้ว่าลู่เข้าสัมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ \int_A \left|f (x) \right|\,dx < \infty

อ้างอิง[แก้]

  • Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis (McGraw-Hill: New York, 1964).