การลาดตระเวนพิเศษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การลาดตระเวนพิเศษ (อังกฤษ: Special Reconnaissance) เป็นการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจโดยหน่วยรบพิเศษโดยลำพังหรือ ผ่านทางกำลังกองโจร วัตถุประสงค์เพื่อการยืนยัน ปฏิเสธข่าวสาร สมมติฐานที่ได้มาก่อน ด้วยการตรวจการณ์ หรือวิธีการรวบรวมอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถ เจตนารมณ์ และการปฏิบัติ ของข้าศึกหรือที่มีแนวโน้มจะเป็นข้าศึก การปฏิบัติการลาดตระเวนพิเศษอาจจะเกิดขึ้นเพื่อความต้องการการลาดตระเวนทางนิวเคลียร์ ชีวเคมี หรือเพื่อหาข้อมูลด้านอุตุนิยม อุทกศาสตร์ ภูมิประเทศ ในพื้นที่หนึ่ง

การลาดตระเวนพิเศษของเนวีซีลสหรัฐ ในประเทศอัฟกานิสถาน พ.ศ. 2545

ประวัติ[แก้]

การตรวจตราระยะไกลและการลาดตระเวนพิเศษ[แก้]

ภารกิจที่เหมาะสม[แก้]

การปฏิบัติการทางเทคนิค[แก้]

การสื่อสารและอิเลคทรอนิกส์[แก้]

การรายงานระหว่างภารกิจและภายหลังภารกิจ[แก้]

หน่วยลาดตระเวนพิเศษ[แก้]