การลองผิดลองถูก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การลองผิดลองถูก (อังกฤษ: trial and error) หรือ ผิดเป็นครู (อังกฤษ: trial by error) เป็นการกระทำในการแก้ไขปัญหาโดยการได้รับความรู้จากการทดลอง วิธีการลองผิดลองถูกเป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งซึ่งแตกต่างกับวิธีการตามทฤษฎี การลองผิดลองถูกมีการนำมาใช้ในหลายด้าน อาทิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การคำนวณทางวิศวกรรม

การลองผิดลองถูกในสัตว์เป็นพฤติกรรมที่สัตว์ต้องเผชิญกับสิ่งเร้า ที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะเป็นผลดี ผลเสียกับตัวมัน ถ้าตอบสนองแล้วเป็นผลดีต่อมันมันก็จะทำแบบนั้นอีก ถ้าตอบสนองกับตัวมันแล้วไม่เป็นผลดี มันก็จะไม่ตอบสนองต่อสิ่งนั้นอีก สัตว์ต่าง ๆ จะมีใช้เวลาในการเรียนรู้แบบนี้ต่างกัน เช่นมดจะตอบสนองได้ดีกว่าไส้เดือน ในมนุษย์การเรียนรู้แบบนี้จะพบได้บ่อยมากในการเรียนรู้ที่ไม่ต้องใช้สมองส่วนหน้ามากนัก เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี สิ่งไหนทำแล้ว เก่งขึ้นก็จะทำต่อไป สิ่งไหนทำแล้วแพ้ก็จะพยายามไม่ทำอีก