การบริโภคพลังงานของโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การใช้พลังงานของโลก หมายถึง พลังงานทั้งหมดที่มนุษย์เพื่อการดำรงชีวิต โดยการใช้พลังงานในแต่ละปี เป็นพลังงานที่มนุษย์ใช้ภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ การใช้พลังงานของโลกในปัจจุบันส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

สถานบันต่างๆ เช่น สถาบันพลังงานระหว่างประเทศ ได้มีการบันทึกข้อมูลการใชัพลังงานของโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแนวโน้มการใชัพลังงานของโลกและการวางแผนการใช้พลังงานในอนาคต

การใช้พลังงานฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดใน พ.ศ. 2543 - 2551 ในเดือนตุลาคม 2555 สถาบันพลังงานระหว่างประเทศ พบว่าการใช้พลังงานถ่านหินมีศรึ่งในพลังงานที่ใช้กันทั้งโลก แต่การใชัพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันมีการใชัพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2522 อุบัติเหตุนิวเคลียร์เกาะทรีไมล์ และ พ.ศ. 2529 อุบัติเหตุนิวเคลียร์เชอร์โนบิล การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ทุนในการก่อสร้างสุง ปัจจุบันการใชัพลังงานนิวเคลียร์มีการใชัอัตราที่น้อยลง[1]

พลังงาน (terawatt-hour)[2]
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานทดแทน ทั้งหมด
2533 83,374 6,113 13,082 102,569
2543 94,493 7,857 15,337 117,687
2551 117,076 8,283 18,492 143,851
การเปลี่ยนแปลง 2543 - 2551 +23.9% +5.4% +20.6% +22.2%

1 terawatt-hour (TWh) = 1 billion กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงs (kWh) = 1012 วัตต์ต่อชั่วโมงs

อ้างอิง[แก้]

  1. International Panel on Fissile Materials (September 2010). "The Uncertain Future of Nuclear Energy" (PDF). Research Report 9. p. 1.[ลิงก์เสีย]
  2. Eenergiläget i siffror 2011 figure 49 and 53