การติดเชื้อในโรงพยาบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
Nosocomial infection
ชื่ออื่นHAI (Healthcare-Associated Infections)
Contaminated surfaces increase cross-transmission
สาขาวิชาInfectious disease

การติดเชื้อในโรงพยาบาล (อังกฤษ: hospital-acquired infection, nosocomial infection) คือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นๆ ที่ให้บริการสุขภาพ เช่น บ้านพักผู้ป่วย บ้านพักคนชรา สถานบำบัด ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หรืออื่น ๆ การติดเชื้อในโรงพยาบาลเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น ติดผ่านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีเชื้อปนเปื้อนบนร่างกาย อุปกรณ์ที่ปนเปื้อน ผ้าปูที่นอน หรือละอองสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ เป็นต้น ที่มาของเชื้ออาจมาจากสิ่งแวดล้อม จากผู้ป่วย จากบุคลากรที่ติดเชื้อ หรืออาจหาแหล่งที่มาของเชื้อไม่พบก็ได้ เชื้ออาจมาจากร่างกายของผู้ป่วยเอง ซึ่งเดิมเป็นเชื้อที่ยังไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ แต่เมื่อผู้ป่วยรับการรักษาบางอย่าง เช่น การผ่าตัด หรือหัตถการบางประเภท ก็ทำให้เชื้อที่มีอยู่เดิมมีโอกาสทำให้เกิดการติดเชื้อได้ เช่น การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด

ศูนย์ควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ประมาณไว้ว่ามีผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลประมาณ 1.7 ล้านคน จากเชื้อต่าง ๆ ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และอื่นๆ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงปีละ 99,000 คน