การจัดเขต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผังการจัดเขตสำหรับวางแผนพื้นที่ทั่วไปของกรุงสกอเปีย ประเทศมาซิโดเนียเหนือ ความแตกต่างของพื้นที่เขตเมืองแสดงด้วยสีที่ต่างกัน

การจัดเขต (อังกฤษ: zoning) เป็นกระบวนการแบ่งที่ดินในเขตเทศบาลออกเป็นเขต (เช่น พื้นที่พักอาศัย อุตสาหกรรม) ซึ่งการใช้ที่ดินบางประเภทจะถูกห้ามหรือต้องได้รับอนุญาต[1] นอกจากนี้อาจมีการควบคุมขนาด ความจุ และตำแหน่งของอาคารในเขต ประเภทของการจัดเขตจะต้องระบุในการขออนุญาตทางผังเมืองสำหรับการพัฒนาตามที่กำหนด การจัดเขตอาจระบุความหลากหลายของการใช้ที่ดินทั้งหมดและเงื่อนไขที่มี การจัดเขตอาจมีการระบุถึงขนาดและความสูงของพื้นที่เช่นเดียวกับรูปแบบและขนาดของอาคาร แนวทางเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเติบโตและพัฒนาเมือง[2][3]

พื้นที่ของที่ดินจะถูกแบ่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเป็นเขตซึ่งกำหนดข้ออนุญาตสำหรับการใช้ที่ดินแต่ละประเภท[4] ดังนั้นการจัดเขตจึงเป็นเทคนิคในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางผังเมืองของหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่[5][6][7] คำนี้มีที่มาจากการปฏิบัติในการออกแบบแผนที่เขตเพื่อกำหนดการใช้ รูปแบบ การออกแบบ และความสอดคล้องกับการพัฒนา ในทางกฎหมายแผนการจัดเขตจะถูกตราในกฎหมายเทศบัญญัติผ่านขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ในบางประเทศ เช่น แคนาดา (รัฐออนแทรีโอ) หรือเยอรมนี แผนการจัดเขตจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับบน (ภูมิภาค รัฐ หรือจังหวัด) และคำแถลงนโยบาย

การจัดเขตมีหลากหลายประเภท บางประเภทมุ่งเน้นถึงการควบคุมรูปแบบอาคารและความสัมพันธ์ของอาคารกับถนนด้วยการใช้แบบผสมผสานที่เรียกว่าฟอร์มเบสด์โคด (form-based code) สำหรับกรณีอื่นเช่นการแบ่งการใช้ที่ดินที่เรียกว่ายูสเบสด์ (use-based) หรือการรวมเข้าด้วยกัน

วิธีการวางผังเมืองที่คล้ายกันได้กำหนดการใช้งานของพื้นที่หลายรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในหลายนครตั้งแต่สมัยโบราณ

อ้างอิง[แก้]

 1. Lamar, Anika (December 1, 2015). "Zoning as Taxidermy: Neighborhood Conservation Districts and the Regulation of Aesthetics". Indiana Law Journal.
 2. Urban Stormwater Management in the United States. National Academy of Sciences. 2009.
 3. Hodge, Gerald (2014). Planning Canadian Communities. Toronto: Thomson. pp. 388–390. ISBN 978-0-17-650982-8.
 4. Thomas, Eileen Mitchell (February 7, 2006). "Zoning". The Canadian Encyclopedia. Canada. สืบค้นเมื่อ 30 October 2015.
 5. E.g., Lefcoe, George, "The Regulation of Superstores: The Legality of Zoning Ordinances Emerging from the Skirmishes between Wal-Mart and the United Food and Commercial Workers Union" (April 2005). USC Law, Legal Studies Research Paper No. 05-12; and USC Law and Economics Research Paper No. 05-12. Available at SSRN or [10.2139/ssrn.10.2139/ssrn.712801 DOI]
 6. Town and Country Planning Act 1990
 7. BMVBS - Startseite. Bmvbs.de. Retrieved on 2013-07-19. (เยอรมัน)

ดูเพิ่ม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • Bassett, E.M. The master plan, with a discussion of the theory of community land planning legislation. New York: Russell Sage foundation, 1938.
 • Bassett, E. M. Zoning. New York: Russell Sage Foundation, 1940
 • Hirt, Sonia. Zoned in the USA: The Origins and Implications of American Land-Use Regulation (Cornell University Press, 2014) 245 pp. online review
 • Stephani, Carl J. and Marilyn C. ZONING 101, originally published in 1993 by the National League of Cities, now available in a Third Edition, 2012.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]