กองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (อังกฤษ: Irish Republican Army; ไอริช: Óglaigh na hÉireann) เป็นขบวนการของชนกลุ่มน้อยชาวไอริชที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในไอร์แลนด์เหนือ ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากสหราชอาณาจักร โดยใช้ความรุนแรง เช่น การลอบสังหาร การปล้นธนาคาร และการวางระเบิดพลเรือนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรเมื่อ พ.ศ. 2512 วัตถุประสงค์หลักคือต้องการแยกไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักรที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ เพื่อไปรวมกับประเทศไอร์แลนด์

กองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้รับการสนับสนุนจากชาวไอริชที่นับถือนิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่และที่อยู่ต่างแดน เช่นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญทำให้กองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์ยังยืนหยัดต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษได้

พ.ศ. 2541 กองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์และกลุ่มซันเฟนได้ประกาศวางอาวุธและลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกกับอังกฤษและขบวนการอื่น ๆ ของชาวไอริช ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงในการวางอาวุธ ทำให้สมาชิกกองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์บางส่วนไม่พอใจ ประกาศแยกตัวออกมาตั้งกองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์ใหม่เมื่อ พ.ศ. 2542 และออกปฏิบัติการด้วยความรุนแรงต่อไป

อ้างอิง[แก้]

  • ศราวุฒิ อารีย์. การก่อการร้าย มุมมองของโลกอิสลาม. กทม. สถาบันเอเชียศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550. หน้า 97 - 99