กองทัพสนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กองทัพสนาม (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กองทัพ) เป็นรูปขบวนทางทหารในกองทัพหลายประเทศ ประกอบด้วยกำลังพลสองกองทัพน้อยหรือกว่านั้น และอาจเป็นหน่วยรองของหมู่กองทัพ (army group) กองทัพสนามหนึ่งมีกำลังพลประมาณ 100,000 ถึง 150,000 นาย

ปกติมีการตั้งชื่อหรือกำหนดหมายเลขแก่กองทัพสนามหนึ่ง ๆ เพื่อแยกแยะจาก "กองทัพบก" ที่หมายถึงกองทัพภาคพื้นดินทั้งหมดของประเทศ ในภาษาอังกฤษ ลีลาการตั้งชื่อกองทัพสนามใช้เลขคำ เช่น "กองทัพที่ 1" (First Army) ส่วนกองทัพน้อยปกติแยกโดยใช้เลขโรมัน เช่น กองทัพน้อยที่ 1 จะเขียนว่า "I Corps" และรูปขบวนหน่วยรองใช้จำนวนเชิงอันดับที่ เช่น "กองพลที่ 1" (1st Division) กองทัพสนามอาจได้รับชื่อภูมิศาสตร์นอกเหนือไปจากหรือแทนชื่อจำนวน เช่น กองทัพไรน์บริเตน กองทัพนีเมนหรือกองทัพอีเจียน (หรือกองทัพที่ 4)

ในกองทัพบางประเทศ "กองทัพสนาม" เทียบเท่ากับหน่วยระดับกองทัพน้อย เช่นก่อนปี 2488 ในกรณีของกุน (軍) ในกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรูปขบวนที่มีขนาดเทียบเท่ากับกองทัพสนาม คือ "กองทัพภาค" (方面軍 โฮเม็นกุน) ในกองทัพแดงโซเวียตและกองทัพอากาศโซเวียต ยามสงครามกองทัพสนามเป็นหน่วยรองของแนวรบ (ซึ่งเทียบเท่ากับกลุ่มกองทัพ) กองทัพสนามโซเวียตประกอบด้วยอย่างน้อยสามถึงห้ากองพล ร่วมกับหน่วยสนับสนุนปืนใหญ่ การป้องกันทางอากาศ ลาดตระเวนและหน่วยสนับสนุนอื่น อาจจำแนกได้เป็นกองทัพผสมเหล่า (combined arms army) หรือกองทัพรถถัง แม้ทั้งสองเป็นรูปขบวนผสมเหล่า กองทัพผสมเหล่ามีกองพลปืนยาวเคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ ส่วนกองทัพรถถังมีกองพลรถถังจำนวนมาก ในยามสงบ กองทัพสนามโซเวียตปกติเป็นหน่วยรองของภาคทหาร (military district)