ข้ามไปเนื้อหา

กฤษฎีกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กฤษฎีกา อาจหมายถึง

  • กติกา, แผลงเป็น กฤษฎีกา, กฤดีกา และกฤตยฎีกา
  • กฤษฎีกา, คำสั่งของฝ่ายบริหารที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลใช้บังคับเช่นกฎหมาย ถ้าตราโดยพระมหากษัตริย์เรียก "พระราชกฤษฎีกา"
  • คณะกรรมการกฤษฎีกา, ชื่อหน่วยงานหนึ่งในรัฐบาลหลาย ๆ ประเทศ มีหน้าที่คล้าย ๆ กัน คือ เป็นศาลปกครอง เป็นองคมนตรี หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่องค์กรของรัฐ

ดูเพิ่ม[แก้]