กระทรวงรัฐบาลสหภาพแห่งอินเดีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รัฐบาลอินเดียใช้อำนาจการบริหารผ่านทางกระทรวง หรือหน่วยงานของรัฐ โดยบางกระทรวง (ministries) อาจประกอบด้วยหน่วยงานย่อยเรียกว่ากรม (departments)

รายชื่อกระทรวงสหภาพ[แก้]

List of Cabinet Ministers and Ministers of Independent Charge
ชื่อกระทรวง ก่อตั้ง รัฐมนตรีสังกัด ลลอันดับรัฐมนตรี[a]
1 กระทรวงการเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร 1947 นเรนทร์ สิงห์ โตมร คณะรัฐมนตรี
2 กระทรวงอายุศ (AYUSH) 9 พฤศจิกายน 2014 ศรีปัท ยัสโส ไนก์ รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
3 กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ย 5 มิถุนายน 1991 ดี.วี. สนันท์ โควฑา คณะรัฐมนตรี
4 กระทรวงการบินพลเรือน หฤทีป สิงห์ ปุรี รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
5 กระทรวงการถ่านหิน ปรัลหัท โชศี คณะรัฐมนตรี
6 กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 15 สิงหาคม 1947 ปิยุศ โคยาล คณะรัฐมนตรี
7 กระทรวงการสื่อสาร 19 กรกฎาคม 2016 รวี ศันการ ปรสัท คณะรัฐมนตรี
8 กระทรวงกิจการผู้บริโภค, อาหาร และการจำหน่ายสาธารณะ ราม วิลาส ปาสวัน คณะรัฐมนตรี
9 กระทรวงกิจการสหกรณ์ นิรมล สีตารามัน คณะรัฐมนตรี
10 กระทรวงวัฒนธรรม ปรหลาท สิงห์ ปเฏล รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
11 กระทรวงกลาโหม 15 สิงหาคม 1947 ราชนาถ สิงห์ คณะรัฐมนตรี
12 กระทรวงเพื่อการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 มกราคม 2003 ชิเตนทร์ สิงห์ รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
13 กระทรวงวิทยาศาสตร์พิภพ 2006 หรรษ์ วรธาน คณะรัฐมนตรี
14 กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 กรกฎาคม 2016 รวี ศันการ์ ปรสัท คณะรัฐมนตรี
15 กระทรวงการสิ่งแวดล้อม, ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 1985 ประกาศ ชวเทการ์ คณะรัฐมนตรี
16 กระทรวงกิจการต่างประเทศ 2 September 1946 สุพรหมัณยัม ชัยศันการ์ คณะรัฐมนตรี
17 กระทรวงการคลัง 29 October 1946 นิรมล สีตารามัน คณะรัฐมนตรี
18 กระทรวงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 1988 หฤสิมรัต เการ์ พดาล คณะรัฐมนตรี
19 กระทรวงสวัสดิการสาธารณสุขและครอบครัว 15 สิงหาคม 1947 หรรษ์ วรธาน คณะรัฐมนตรี
20 กระทรวงมหาดไทย 15 สิงหาคม 1947 อมิต ชาห์ คณะรัฐมนตรี
21 กระทรวงอุตสาหกรรมหนักและรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ชวเทการ์ คณะรัฐมนตรี
22 กระทรวงการจัดสรรที่อยู่อาศัยและกิจการในเมือง 2017 หฤทีป สิงห์ ปุรี รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
23 กระทรวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กระทรวงศึกษาธิการ) 15 สิงหาคม 1947 ราเมศ โปขริยาล คณะรัฐมนตรี
24 กระทรวงข้อมูลและการถ่ายทอด 15 สิงหาคม 1947 ประกาศ ชวเทการ์ คณะรัฐมนตรี
25 กระทรวงชลศากติ (กระทรวงชลประทาน) 30 พฤษภาคม 2019 คเขนทร์ สิงห์ เศขเวต คณะรัฐมนตรี
26 กระทรวงแรงงานและการว่างจ้างงาน สันโตษ คังวาร์ รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
27 กระทรวงกฎหมายและยุติธรรม 15 สิงหาคม 1947 รวี ศันการ์ ปรสัท คณะรัฐมนตรี
28 กระทรวงกิจการธุรกิจขนาดเล็กพิเศษ, เล็ก และกลาง 9 พฤษภาคม 2007 นิติน คาทการี คณะรัฐมนตรี
29 กระทรวงเหมืองแร่ ปรัลหัท โชษี คณะรัฐมนตรี
30 กระทรวงกิจการชนกลุ่มน้อย 2006 มุขตาร์ อับบาส นากวี คณะรัฐมนตรี
31 กระทรวงพลังงานแหล่งใหม่และทดแทน 1992 อาร์.เค. สิงห์ รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
32 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1971 หรรษ์ วรธน คณะรัฐมนตรี
33 กระทรวงกิจการรัฐสภา 1949 ปรัลหัท โชษี คณะรัฐมนตรี
34 กระทรวงเจ้าพนักงาน, รับคำร้องสาธารณะและบำนาญ 1 สิงหาคม 1970 นเรนทร์ โมดี นายกรัฐมนตรี (หน้าที่เพิ่มเติม)
35 กระทรวงปริโตเลียมและก๊าส ธรรเมนทร์ ปรธาน คณะรัฐมนตรี
36 กระทรวงการวางแผน 2014 ราว อินทรชิต สิงห์ รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
37 กระทรวงปัญจญาติราช 27 May 2004 นเรนทร์ สิงห์ โตมร คณะรัฐมนตรี
38 กระทรวงพลังงาน 2 กรกฎาคม 1992 ราช กุมาร สิงห์ รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
39 กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี 1977 ชิเตนทร์ สิงห์ รัฐมนตรีรัฐ
40 กระทรวงพัฒนาชนบท นเรนทร์ สิงห์ โตมร คณะรัฐมนตรี
41 กระทรวงคมนาคมทางถนนและทางด่วน 1942 นิติน คทการี Cabinet
42 กระทรวงพลังงาน 2 กรกฎาคม 1992 ราช กุมาร สิงห์ คณะรัฐมนตรี
43 กระทรวงการราง 15 สิงหาคม 1947 ปิยุศ โคยาล คณะรัฐมนตรี
44 กระทรวงการขนส่ง 15 สิงหาคม 1947 Mansukh L. Mandaviya คณะรัฐมนตรี
45 กระทรวงยุติธรรมสังคมและการส่งเสริม 1985 Thawar Chand Gehlot คณะรัฐมนตรี
46 กระทรวงสถิติและการประยุกต์ใช้โปรแกรม ราว อินทรชิต สิงห์ รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
47 กระทรวงการพัฒนาทักษะและความเป็นผู้ประกอบการ 9 พฤศจิกายน 2014 มเหนทร์ นาถ ปัณฑี คณะรัฐมนตรี
48 กระทรวงการเหล็กกล้า ธรรเมนทร์ ปรธาน คณะรัฐมนตรี
49 กระทรวงการสิ่งทอ สมิรตี อิรานี คณะรัฐมนตรี
50 กระทรวงการท่องเที่ยว 1999 ปรหลาด สิงห์ ปเฏล รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)
51 กระทรวงกิจการชนเผ่า 1999 อรชุน มุนดา คณะรัฐมนตรี
52 กระทรวงการปศุสัตว์, ผลิตภัณฑ์นมและการประมง 30 พฤษภาคม 2019 คีรีราช สิงห์ คณะรัฐมนตรี
53 กระทรวงการพัฒนาเด็กและสตรี 1985 สมิรตี อิรานี คณะรัฐมนตรี
54 กระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬา 27 พฤษภาคม 2000 Kiren Rijiju รัฐมนตรีรัฐ (อิสระ)

หน่วยงานอิสระ[แก้]

หน่วยงานอิสระ (independent departments) อยู่ภายใต้การดํและของสำนักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Office)

อ้างอิง[แก้]


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "lower-alpha" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="lower-alpha"/> ที่สอดคล้องกัน