กระดาษเซลโลเฟน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กระดาษเซลโลเฟน หรือกระดาษแก้ว (cellophane) เป็นวัสดุที่ทำจากเซลลูโลส (cellulose) ในไม้หรือพืชเส้นใยอื่น ๆ โครงสร้างทางเคมีเป็นกระดาษ แต่รูปร่างลักษณะจัดเป็นพลาสติก เป็นวัสดุโปร่งแสงและใส ความชื้นผ่านได้มาก อากาศผ่านได้น้อย

มีการพัฒนาเซลโลเฟน ที่ป้องกันความชื้น (moisture proof) และผนึกด้วยความร้อน (heat-sealing type) โดยการเคลือบด้วยสารป้องกันความชื้น ได้แก่ nitrocellulose, polyvinylidine chloride, vinyl copolymer และ polyethylene

เริ่มมีการใช้เซลโลเฟนห่อเบคอนที่ฝานเป็นแผ่นบาง (sliced bacon) เนื้อแช่แข็ง (frozen meat) เซลโลเฟนส่วนใหญ่จะมีการเคลือบผิวทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตามมีการใช้เซลโลเฟนชนิดที่เคลือบผิวด้านเดียวด้วย nitrocellulose หรือ polyethylene บรรจุเนื้อสด ด้านที่ไม่ได้เคลือบผิวจะสัมผัสกับเนื้อโดยตรง การซึมผ่านของออกซิเจนเพียงพอที่จะทำให้ไมโอโมโกลบินเกิดออกซิเจนเนท (oxygenated) ให้สีแดงสด ส่วนสารที่เคลือบด้านนอกจะป้องกันการสูญเสียน้ำ เนื้อก็จะไม่แห้ง และไม่หดตัว