กบต้นไม้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กบต้นไม้ (อังกฤษ: Tree frog) หรืออาจเทียบได้กับภาษาไทยว่า ปาด หรือ เขียดตะปาด หมายถึง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในอันดับกบ (Anura) โดยทั่วไปแล้วมีขนาดเล็กกว่ากบหรือเขียดทั่วไป มีขาและนิ้วยาว หลายชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้ แบ่งออกได้เป็น 2 วงศ์ ได้แก่

และอาจรวมถึงอีกวงศ์หนึ่ง คือ Hyperoliidae