กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง หรือ กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ (อังกฤษ: public international law) คือ กลุ่มกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นกฎหมายผูกพันรัฐในทางปฏิสัมพันธ์กับรัฐอื่น ปัจเจกบุคคล องค์การ และคณะบุคคลอื่น ครอบคลุมกิจกรรมหลายประเทศ เช่น ความสัมพันธ์ทางทูต การทำสงคราม การค้า สิทธิมนุษยชน และการใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกัน ตรงข้ามกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หรือกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ (private international law) ซึ่งว่าด้วยการระงับกรณีพิพาททางกฎหมายระหว่างปัจเจกบุคคลในระดับระหว่างประเทศ เช่น ระหว่างคู่กรณีจากสองประเทศที่มีระบบกฎหมายต่างกัน

ดูเพิ่ม[แก้]