โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
218 ถ.รอบเมือง ต.รอบเมือง จ,ร้อยเอ็ด ไทย ประเทศไทย 45000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ The Holy Infant Jesus Roi-Et School
อักษรย่อ พก, PK
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สถาปนา 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ผู้ก่อตั้ง บาทหลวงไพศาล ใจดี
เพลง มาร์ชพระกุมาร
เว็บไซต์


โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (อังกฤษ: The Holy Infant Jesus Roi-Et School)(อักษรย่อ: พก., PK) เป็นโรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม ตั้งอยู่เลขที่ 218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองร้อยเอ็ด อยู่สองฝั่งถนนเลี่ยงเมือง มีสะพานลอยเชื่อมต่อสองฝั่ง

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง(พ.ศ.) ตำแหน่ง
1 Phaisan Jaidee.gifบาทหลวงไพศาล ใจดี พ.ศ. 2529 ผู้รับใบอนุญาต
2 Termsak Chalernbun.gifบาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ 2529-2537 ผู้จัดการ
3 Bunlers Phromsaena.gifบาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา 2472 - 2475
2538-2545
ผู้จัดการ
4 Samrong Khumsri.gifบาทหลวงสำรอง คำศรี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ผู้จัดการ
5 บาทหลวงวีรเดช ศิลาโคตร พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าอาคารมีคาแอล

สัญลักษณ์ของโรงเรียนคืออนุสาวรีย์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปเคารพทางศาสนา ของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ประกอบด้วรูปเคารพของพระกุมารเยซู(พระเยซูในขณะยังเยาว์วัย)นักบุญโยเซฟ และพระแม่มารีย์ ซึ่งมีความหมายดังนี้ พระกุมาร คือ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ จากบิดา คือนักบุญโยเซฟ และมารดาคือ พระแม่มารีย์ (แม่พระ)โรงเรียนได้ยึดถือเป็นแบบเฉพาะในด้านการให้การอบรม อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรกสมดังคติที่ว่า "ครอบครัวดี สังคมดี"และเพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้ จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารไว้ดังนี้ [1]

ตราโรงเรียน[แก้]

ตราโรงเรียนเป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม มีความหมายตรงกับปรัชญาของโรงเรียนดังนี้

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต

คำขวัญ[แก้]

ศาสนธรรม นำการศึกษา พัฒนาชีวิต [1]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด, คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ระดับมัธยมศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2548,2548, หน้า 4