แหล่งน้ำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แหล่งน้ำ หรือ พื้นที่น้ำในภาษาอังกฤษใช้คำว่า วอเตอร์บอดี (waterbody) คือบริเวณที่มีการสะสมของน้ำบนพื้นผิวโลกหรือบนผิวดาวเคราะห์ เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ไปจนถึง คลอง หรือ พื้นที่ชุ่มน้ำ

แหล่งน้ำแบ่งได้เป็นสองประเภทตามการกำเนิดคือ แหล่งน้ำที่เกิดโดยธรรมชาติเช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ และแหล่งน้ำที่เกิดจากการสร้างโดยมนุษย์เช่น อ่างเก็บน้ำ คลอง นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามการเคลื่อนที่ของน้ำ เช่น แม่น้ำ และคลอง กล่าวถึงแหล่งน้ำมีการไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ในขณะที่ ทะเลสาบ น้ำจะไม่มีการไหลไปแหล่งอื่น แหล่งน้ำที่มีการสัญจรจะถูกเรียกว่าทางน้ำ สำหรับส่วนบริเวณของภูมิประเทศที่มีน้ำเป็นจำนวนหนึ่งแต่ไม่เรียกว่าแหล่งน้ำเช่น น้ำตก และไกเซอร์

ชนิดของแหล่งน้ำ[แก้]

อ่าวแจ็กสันในประเทศออสเตรเลีย
 • เกลเซียร์ - น้ำแข็งที่เคลื่อนตัวลงจากหุบเขา
 • แก่ง - แหล่งน้ำที่มีการไหลของน้ำเร็ว
 • เขื่อน - สิ่งก่อสร้างที่ขวางลำน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ
 • คลอง - ทางน้ำที่สร้างโดยมนุษย์ โดยมักจะเชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำอื่นเช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ หรือมหาสมุทร
 • คิล - แหล่งน้ำแขนง
 • คูเมือง - แหล่งน้ำที่ล้อมรอบสิ่งก่อสร้าง เช่น กำแพงเมือง หรือปราสาท
 • เคตเทิล - พื้นที่ที่ตื้นและมีการทับทนของดินตะกอน
 • โคฟ - พื้นดินชายฝั่ง
 • แชนเนิล - บริเวณขอบเขตทางกายภาพของแม่น้ำ
 • ดรอว์ - ลำน้ำที่แห้งซึ่งจะมีน้ำไหลผ่านในบางฤดูกาล
 • ทะเล - แหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่
 • ทะเลสาบ - แหล่งน้ำจืด
 • ทาร์น - ทะเลสาบที่เกิดขึ้นบนภูเขา
 • ท่าเรือ - อ่าวที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ใช้สำหรับในการคมนาคม
 • น้ำพุ - แหล่งน้ำที่น้ำใต้ดินพุ่งออกมาจากพื้นดิน
 • บ่อน้ำ - แหล่งน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ หรือมนุษย์ขุดขึ้น
 • บ่อน้ำร้อน - พื้นที่น้ำที่ร้อนขึ้นจากความร้อนใต้ดิน
 • บิลลาบอง - ลำน้ำที่เดิมเคยเป็นแม่น้ำแต่น้ำเกิดการเปลี่ยนทิศ และเหลือพื้นที่เป็นแอ่งน้ำที่ไม่ติดต่อกับลำน้ำอื่น
 • บึง - แหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำขังตลอดปี
 • เบซิน - บริเวณพื้นดินที่มีน้ำฝน หรือน้ำที่ละลายจากหิมะไหลลงไปสู่แหล่งน้ำอื่นอย่างแม่น้ำ หรือทะเลสาบ
 • เบิร์น - ลำน้ำขนาดเล็ก
 • ไบยู - แม่น้ำย่อยที่น้ำมักจะไหลช้า
 • ป่าชายเลน - ผืนป่าที่เกิดขึ้นบริเวณริมน้ำ
 • พื้นที่ชุ่มน้ำ - พื้นที่น้ำที่มีส่วนประกอบของพืชขึ้นในบริเวณ
 • ฟยอร์ด - ลำน้ำที่ยาวและสองข้างฝั่งเป็นเหวสูง
 • ไฟโตเทลมา - แหล่งน้ำขนาดเล็กที่ไม่ต่อเนื่องกัน
 • มหาสมุทร - แหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่
 • มาร์ช - พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพืชขึ้นเป็นจำนวนหนึ่ง
 • แม่น้ำ - แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใช้สำหรับสัญจร
 • ล็อก - แหล่งน้ำจืด
 • ลากูน - แหล่งน้ำที่ตื้นที่มีน้ำเค็ม
 • ลำเหมือง - ทางน้ำขนาดเล็กที่เน้นใช้ในการเกษตรกรรม
 • ห้วย - แอ่งน้ำลึกกว้างมีทางน้ำไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปี หรือแห้งบ้างเป็นบางคราว
 • หนอง - แอ่งน้ำที่มีบริเวณพื้นน้ำคล้ายกับบึง แต่น้ำจะไม่ขังอยู่ทั้งปี
 • อ่างเก็บน้ำ - ทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในประโยชน์ต่าง ๆ
 • อ่าว - บริเวณพื้นน้ำที่มีดินแดนล้อมสามด้าน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]