เอกอัครสมณทูต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาร์ชบิชอป โจวันนี ดานีเอลโล (Giovanni d’Aniello) อดีตเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว[1]

เอกอัครสมณทูต[2] (อังกฤษ: nuncio; apostolic nuncio) เรียกโดยย่อว่าพระสมณทูต[3][4] เป็นตำแหน่งตามลำดับชั้นทางทูตในศาสนจักร คำว่า "nuncio" มาจากคำว่า nuntius ในภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่า "ผู้แทนทางทูต" (envoy) ซึ่งแสดงถึงฐานันดรศักดิ์ในตำแหน่งทูตตามโครงสร้างองค์กรคริสตจักรโรมันคาทอลิก

ประวัติ[แก้]

เอกอัครสมณทูต (Papal Nuncio; Apostolic Nuncio) ในทางทูตคือผู้แทนถาวร (หัวหน้าคณะทูต) ของสันตะสำนักประจำรัฐเอกราชหรือองค์การระหว่างประเทศ (เช่น สันนิบาตอาหรับ) มีลำดับชั้นเสมอเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ในทางศาสนจักรพระสมณทูตจะได้รับสมณศักดิ์เป็นอัครมุขนายกเกียรตินามด้วย นอกจากนี้ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตปี 1961 ยังถือว่าเอกอัครสมณทูตมีสถานะเป็นเอกอัครราชทูตเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ แต่อนุสัญญาดังกล่าวก็อนุญาตหากบางรัฐจะยกสถานะให้สูงกว่าเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ในประเทศและมอบตำแหน่งประธานคณะทูตานุทูตแก่พระสมณทูตนั้นโดยมิต้องคำนึงถึงความอาวุโส[5]

นอกจากนี้พระสมณทูตยังต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างสันตะสำนักกับคณะมุขนายกคาทอลิกในชาติหรือภูมิภาคที่ตนประจำการ คณะมุขนายกระดับชาติหรือภูมิภาคดังกล่าวตามปกติจะมีสภามุขนายกปกครองอยู่ ซึ่งมีมุขนายกหรืออัครมุขนายกที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในประเทศนั้นเป็นประธาน

เอกอัครสมณทูตในประเทศไทย[แก้]

นับตั้งแต่ประเทศไทยสถาปนาความสังพันธ์ทางทูตกับนครรัฐวาติกันก็มีการแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูต โดยมีอาร์ชบิชอป ฌ็อง ฌาโด (Archbishop Jean Jadot) เป็นเอกอัครสมณูตวาติกันท่านแรก (ขณะนั้นยังเรียกว่าเอกอัคราชทูตวาติกัน-Pro-Nuncio) มาประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2512[3] โดยต้องรับผิดชอบรวมถึงมาเลเซียและลาวด้วย[6]

นับแต่นั้นมาจนปัจจุบัน ประเทศไทยมีเอกอัครสมณทูตมาประจำแล้วทั้งสิ้น 9 คน[4] ได้แก่

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 อาร์ชบิชอป ฌ็อง ฌาโด ค.ศ. 1969 ค.ศ. 1971
2 อาร์ชบิชอป โจวันนี โมเรตี ค.ศ. 1971 ค.ศ. 1978
3 อาร์ชบิชอป ซิลวีโอ ลูโอนี ค.ศ. 1978 ค.ศ. 1980
4 อาร์ชบิชอป เรนาโต ราฟาแอล มาร์ตีโน ค.ศ. 1980 ค.ศ. 1987
5 อาร์ชบิชอป อัลแบร์โต ตรีการีโก ค.ศ. 1987 ค.ศ. 1993
6 อาร์ชบิชอป ลุยจี แบรสซาน ค.ศ. 1993 ค.ศ. 1999
7 อาร์ชบิชอป อาดรีอาโน แบร์นาร์ดีนี ค.ศ. 1999 ค.ศ. 2003
8 อาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ ค.ศ. 2003 ค.ศ. 2010
9 อาร์ชบิชอป โจวันนี ดานีเอลโล ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2012
10 อาร์ชบิชอป เปาโล ชัง อิน-นัม ค.ศ. 2012 ปัจจุบัน
  • หมายเหตุ พระสมณทูตลำดับที่ 1-5 มีตำแหน่งเป็น pro-nuncio ส่วนท่านที่ 6 เป็นต้นมาเป็น nuncio

อ้างอิง[แก้]

  1. แต่งตั้งสมณทูตองค์ใหม่
  2. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
  3. 3.0 3.1 สมณทูตวาติกัน. หอจดหมายเหตุ มิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
  4. 4.0 4.1 พระสมณทูตประจำประเทศไทย. หอจดหมายเหตุ มิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
  5. United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, Vienna Convention on Diplomatic Relations, Article 16, United Nations, 1961-04-18.
  6. พระอัครสังฆราช ยัง ยาโดต์