เอกนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เอกนาม[แก้]

คือ จำนวนซึ่งเขียนในรูปผลคูณของค่าคงตัวและตัวแปรที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก เช่น 9 , 5 , 2x , -9a, , 6
 

สัมประสิทธิ์ของเอกนาม[แก้]

คือ  ค่าค่งตัวของเอกนาม

ดีกรีของเอกนาม[แก้]

 คือ  ผลรวมของเลขชี้กำลังของตัวแปรทุกตัวของเอกนาม

เอกนามที่คล้ายกัน[แก้]

คือ  เอกนามตั้งแต่หนึ่งเอกนามขึ้นไปซึ่งมีตัวแปรชุดเดียวกันและเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ล่ตัวมีค่าเท่ากัน
การบวกเอกนาม 
 ทำได้โดยนำสัมประสิทธิ์ของเอกนามมาบวกกัน  โดยตัวแปรและเลขชี้กำลังของตัวแปรมีค่าเท่าเดิม
การลบเอกนาม 
 ทำได้โดยนำสัมประสิทธิ์ของเอกนามมาลบกัน  โดยตัวแปรและเลขชี้กำลังของตัวแปรมีค่าเท่าเดิม

อ้างอิง[แก้]

คู่มือคณิตศาสตร์ ม.1เล่ม 2--กรุงเทพมหานคร:พีบีซี,2553.หน้า31,34,35