เศรษฐกิจแบบผสม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เศรษฐกิจแบบผสม เป็นการบริหารเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผสมผสานกับ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม กล่าวคือ ปล่อยให้อุปสงค์ อุปทาน เป็นไปตามกลไกของตลาด โดยมีส่วนกลาง(รัฐบาล) เป็นผู้คอยดูแลให้เป็นไปโดยปกติ อาจมีการแซงแทรกในบางครั้ง ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่นิยมใช้ในประเทศกำลังพัฒนา