อักษรรูมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อักษรรูมี (Rumi) คืออักษรโรมันที่ใช้เขียนภาษามลายู ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และสิงคโปร์ คำว่า อักษรรูมี (Tulisan rumi) นั้น มาจากคำว่า "โรมัน" (Roman) หมายถึงอักษรโรมัน ซึ่งคำว่า "อักษรรูมี" ในภาษามลายูจะหมายรวมถึงอักษรโรมันที่ใช้เขียนภาษาอื่น ๆ เช่นภาษาตากาล็อกด้วย ส่วนในภาษาไทย "อักษรรูมี" หมายถึงอักษรโรมันที่ใช้เขียนภาษามลายูเท่านั้น

การกำหนดใช้อักษรโรมันเพื่อถ่ายเสียงภาษามลายูนั้น มีระบบและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน เข้าใจง่าย และเขียนได้สะดวก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา สำหรับผู้ที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ อาจคุ้นเคยกับการเขียนอักษรยาวี ซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรอาหรับ แต่ทั้งอักษรยาวีและอักษรรูมี ก็สามารถถ่ายทอดเสียงภาษามลายูได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างการเขียนภาษามลายูด้วยอักษรรูมี[แก้]

อักษรรูมี อักษรยาวี อักษรไทย
วันจันทร์ Isnin اثنين อิสนิน
วันอังคาร Selasa ثلاث ซลาซา
วันพุธ Rabu رابو ราบู
วันพฤหัสบดี Khamis خميس คามิส
วันศุกร์ Jumaat جمعة จูมาอัต
วันเสาร์ Sabtu سبتو ซับตู
วันอาทิตย์ Ahad احد อาฮัด
อักษร ชื่อเรียก เสียง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เสียง ตัวอย่าง
มาเลย์เซีย, บรูไน, สิงคโปร อินโดนีเซีย
Aa a อา e เอ /a/ อา a as in father
/ə/ เออ u as in fur
Bb be เบ bi บี /b/ b as in bed
Cc ce เจ si ซี /t͡ʃ/ ch as in check
Dd de เด di ดี /d/ d as in day
Ee e เอ i อี /ə/ เออ u as in fur
/e/ เอ e as in red
/e/ เอ /ɪ/ เอ ปาก อี e as in hey
/ɛ/ แอ e as in get
Ff ef เอฟ ef เอฟ /f/ f as in fish
Gg ge เกฺง ji จฺยี /ɡ/ ก(ก้อง) g as in gain
Hh ha ฮา hec เฮ็จ /h/ h as in harm
Ii i อี ai ไอ /i/ อี ea as in read
/e/ เอ /ɪ/ เอ ปาก อี i as in igloo
Jj je เจฺย je เจฺย /d͡ʒ/ จ(ก้อง) j as in jam
Kk ka กา ke เก(เค) /k/ unaspirated k as in skate
Ll el เอล el เอล(แอล) /l/ l as in let
Mm em เอ็ม em เอ็ม /m/ m as in mall
Nn en เอ็น en เอ็น /n/ n as in net
Oo o โอ o โอ /o/ โอ o as in owe
/o/ โอ /ʊ/ โอ ปาก อู
/ɔ/ ออ o as in bot
Pp pe เป pi ปี(พี) /p/ unaspirated p as in speak
Qq ki กี kiu กิว(คิว) /q/ ~ /k/ กฺอ q as in the Quran
Rr er เออร์ ar อาร์ /r/ Spanish rr as in puerro
Ss es เอส es เอส /s/ s as in sun
Tt te เต ti ตี(ที) /t/ unaspirated t as in still
Uu u อู yu ยู /u/ อู oo as in soon
/o/ โอ /ʊ/ โอ ปาก อู oo as in foot
Vv ve เฟฺว viฟฺวี /v/ ~ /f/ ฟฺว v as in van
Ww we เว dabel yu ดับเบิ้ล ยู /w/ w as in wet
Xx eks เอ็กส์ eks เอ็กส์ /ks/ กฺษ or /z/ x as in xylophone
Yy ye เย wai วาย /j/ y as in yarn
Zz zet เซ็ท zed เซ็ด(แซ็ด) /z/ ~ /s/ ซ(ก้อง) z as in zebra

ถ้าสังเกต ชื่อเรียก ของอินโดนีเซียจะคล้ายของภาษาฝรั่งเศส ส่วนของมาเลย์เซียจะคล้าย องักฤษ

In addition, there are digraphs that are not considered separate letters of the alphabet: [1]

Digraph Sound
IPA Notes
Malaysia, Brunei and Singapore Indonesia
ai /ai̯/ ไอ uy as in buy
au /au̯/ เอา ou as in ouch
oi /oi̯ โอย /ʊi̯/ โอย oy as in boy
gh /ɣ/ ~ /x/ ฃ(ก้อง) French r
kh /x/ ch as in loch
ng /ŋ/ ng as in singing
ny /ɲ/ ญ(ในสำเนียงอีสาน/เหนือ) Spanish ñ; similar to ni as in onion with a nasal sound
sy /ʃ/ sh as in shoe

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]