สมเด็จพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สมเด็จพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท

ครองราชย์ พ.ศ. 1959 - พ.ศ. 1971
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช
รัชกาลถัดไป พระยาล้านคำแดง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช
พระมเหสี เจ้าหญิงงอฟ้า
เจ้าหญิงน้อย อนสา
พระราชโอรส/ธิดา 11 พระองค์

สมเด็จพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท (หรือ สมเด็จพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาถ) ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรล้านช้าง พระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช พระองค์ปกครองล้านช้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 1959 ถึงปี พ.ศ. 1971