สมชาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมชาย เป็นชื่อบุคคลเพศชายที่นิยมใช้กันมากชื่อหนึ่งในประเทศไทย อาจจะหมายถึงบุคคลต่อไปนี้ (มิได้เรียงลำดับตามความสำคัญ)

การเมืองและหน่วยงานราชการ
อาจารย์และวิทยากร
อื่นๆ