วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/22 กันยายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

22 กันยายน: วันเอกราชในบัลแกเรีย (พ.ศ. 2451) และมาลี (พ.ศ. 2503)

อับราฮัม ลินคอล์น

วันก่อนหน้านี้: 21 กันยายน20 กันยายน19 กันยายน

จดหมายเหตุเดือนกันยายน