วันศุกร์ประเสริฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันศุกร์ประเสริฐ
วันศุกร์ประเสริฐ
พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน
ประเภท วันสำคัญทางศาสนาคริสต์
วันที่ วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์
2014 วันที่ 18 เมษายน
ส่วนเกี่ยวข้อง สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันศุกร์ประเสริฐ[1] (อังกฤษ: Good Friday) หรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Holy Friday) เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ในตรีวารปัสคา (ก่อนวันอีสเตอร์) ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงการตรึงพระเยซูที่กางเขน

พระวรสารในสารบบระบุว่าพระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนในวันเตรียมวันสะบาโตซึ่งตรงกับวันศุกร์[2] และกลับคืนพระชนม์ในเช้าวันอาทิตย์หลังจากนั้น

กิจกรรม[แก้]

โรมันคาทอลิก[แก้]

คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกเรียกวันนี้ว่า วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ในโบสถ์คาทอลิกจะงดทำพิธีมิสซาในวันนี้ แต่มีพิธีนมัสการกางเขน อ่านคัมภีร์ไบเบิล และอธิษฐานเพื่อคนทั้งโลก ชาวคาทอลิกทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดเนื้อ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดอาหารด้วย คือการรับประทานอิ่มเพียงมื้อเดียวในวันนั้น[3] ที่โบสถ์บางแห่งจะมีการแสดงละครเพื่อระลึกถึงการตรึงพระเยซูที่กางเขนด้วย

โปรเตสแตนต์[แก้]

ในวันศุกร์ประเสริฐ คริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์จะไปที่โบสถ์เพื่อร่วมกันระลึกถึงความรักและความทุกข์ทรมานของพระเยซู สำรวมกายใจให้สงบ สำนึกในความผิดบาปของตน[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 221-2
  2. มาระโก 15, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. มีอะไรในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์, สังฆมณฑลเชียงใหม่, เรียกข้อมูลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
  4. ประมวลเรื่องวันศุกร์ประเสริฐ, เรียกข้อมูลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556