วันฉัตรมงคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกการราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 หลังจากที่เสวยราชย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 แล้วเสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนทรงบรรลุนิติภาวะ