รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กท.พาณิชย์.jpg
ตรากระทรวง
อยู่ในตำแหน่ง
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ตั้งแต่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระยาวงษานุประพัทธ์
การสถาปนาตำแหน่ง พ.ศ. 2475
เว็บไซต์ Ministry of Commerce

รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

กระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ. 2435 - 2463)[แก้]

ดูบทความหลักที่ กระทรวงเกษตราธิการ

กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2463 - 2469)[แก้]

ดูบทความหลักที่ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม (พ.ศ. 2469 - 2475)[แก้]

ดูบทความหลักที่ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม [1]

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

กระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475 - 2476)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.คณะที่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ.jpg พระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476

กระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2476 - 2484)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 กท.พาณิชย์.jpg พระยาโกมารกุลมนตรี
(ชื่น โกมารกุล ณ นคร)
4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2477
2 กท.พาณิชย์.jpg พระสารสาสน์พลขันธ์
(ลอง สารสาส)
5 29 มีนาคม พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
3 กท.พาณิชย์.jpg พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
4 PM1011.png พันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ
(เภา เพียรเลิศ)
6 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484

รัฐมนตรีช่วย

 • นายพันเอก หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) - (21 ธันวาคม 2480 - 16 ธันวาคม 2481)
 • พันเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ์ - (6 กันยายน 2482 - 26 กันยายน 2484)

กระทรวงเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2484 - 2485)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 PM1011.png พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
(เภา เพียรเลิศ)
9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
2 Sind Kamolnavin.gif พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน 9 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 6 มีนาคม พ.ศ. 2485
3 หลวงเสรีเริงฤทธิ์.jpg พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485

รัฐมนตรีช่วย

 • หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) - (26 กันยายน 2484 - 4 กุมภาพันธ์ 2485)
 • หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ - (4 กุมภาพันธ์ 2485 - 7 มีนาคม 2485) และ (10 มีนาคม 2485 - 24 กรกฎาคม 2487)

กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2485 - 2495)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หลวงเสรีเริงฤทธิ์.jpg พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 10 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 8 กันยายน พ.ศ. 2485
2
(1)
ควง อภัยวงศ์.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์ 10 8 กันยายน พ.ศ. 2485 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
3
(1)
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 10 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 20 กันยายน พ.ศ. 2487
2
(2)
ควง อภัยวงศ์.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 10 มกราคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
4 หลวงศุภชลาศัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
5 หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
6
(1)
Munee maha.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 14 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
7 Kree Dejatiwong.jpg หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
8 วิลาศ โอสถานนท์.jpg พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
9 เดือน บุนนาค.jpg นายเดือน บุนนาค 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
3
(2)
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 19 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
6
(2)
Munee maha.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
10 กท.พาณิชย์.jpg พระยามไหสวรรย์
(กวย สมบัติศิริ)
21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
11 PM1011.png พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 21 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
6
(3)
Munee maha.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
12 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.JPG หลวงวิจิตรวาทการ
(วิจิตร วิจิตรวาทการ)
24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

รัฐมนตรีช่วย

 • หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ - (5 พฤษภาคม 2485 - 3 มีนาคม 2486)
 • นายกอ มไหสวรรย์ สมบัติศิริ - (20 ตุลาคม 2486 - 24 กรกฎาคม 2487)
 • นายเดือน บุนนาค - (31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488)
 • นายจำลอง ดาวเรือง - (30 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490)
 • หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช - (30 พฤศจิกายน 2491 - 1 มกราคม 2492)
 • นายเทพ โชตินุชิต - (16 มกราคม 2493 - 29 พฤศจิกายน 2494)
 • พันเอก ศิริ สิริโยธิน - (11 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495)

กระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2495 - 2514)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Naiworakarnbancha.jpg นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
2 Luang Phibul.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 25 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 23 มีนาคม พ.ศ. 2497
3 ศิริ สิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน 10 23 มีนาคม พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
4 PM1011.png พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
5 Sukit n.jpg นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ. 2501
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
6
(1)
สุนทร หงส์ลดารมภ์.jpg นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ 29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
7 กท.พาณิชย์.jpg นายเกษม ศรีพยัตฆ์ 29 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
6
(2)
สุนทร หงส์ลดารมภ์.jpg นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ 30 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
8 Pote sarasin2.jpg นายพจน์ สารสิน 30 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
9 Boonchana Atthakorn.PNG นายบุญชนะ อัตถากร 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

รัฐมนตรีช่วย

 • พันเอก ศิริ สิริโยธิน - (28 มีนาคม 2495 - 26 กุมภาพันธ์ 2500)
 • นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ - (31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500)
 • พลโท จิตติ นาวีเสถียร - (23 กันยายน 2500 - 26 ธันวาคม 2500, 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
 • พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ - (9 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514)
 • นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ - (23 พฤศจิกายน 2513 - 17 พฤศจิกายน 2514)

กระทรวงพาณิชย์ (2515 - ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์.JPG นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
2 กท.พาณิชย์.jpg นายชาญชัย ลี้ถาวร 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
3 กท.พาณิชย์.jpg นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์ 34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
4
(1)
Damrong L.jpg นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
5 ทองหยด จิตตวีระ.jpg นายทองหยด จิตตวีระ 36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
4
(2)
Damrong L.jpg นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 20 เมษายน พ.ศ. 2519
37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 25 กันยายน พ.ศ. 2519
38 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
5 กท.พาณิชย์.jpg นายสุธี นาทวรทัต 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
6 กท.พาณิชย์.jpg นายนาม พูนวัตถุ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
7 อบ วสุรัตน์.jpg นายอบ วสุรัตน์ 41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
8 กท.พาณิชย์.jpg นายตามใจ ขำภโต 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
9
(1)
กท.พาณิชย์.jpg นาวาอากาศตรี ปุนมี ปุณศรี 22 มกราคม พ.ศ. 2524 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
10 Chuan Leekpai.jpg นายชวน หลีกภัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
9
(2)
กท.พาณิชย์.jpg นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
11 โกศล ไกรฤกษ์.jpg นายโกศล ไกรฤกษ์ 43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529
12 ท่านสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์.jpg ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529
44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
13 มนตรี พงษ์พานิช.jpg นายมนตรี พงษ์พานิช 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
14 Subin.jpg นายสุบิน ปิ่นขยัน 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
15
(1,2,3)
อมเรศ ศิลาอ่อน.jpg นายอมเรศ ศิลาอ่อน 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
47 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
16 Anuwat W.jpg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
15
(4)
อมเรศ ศิลาอ่อน.jpg นายอมเรศ ศิลาอ่อน 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
17 U-tai.gif นายอุทัย พิมพ์ใจชน 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
18 ชูชีพ หาญสวัสดิ์.jpg นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
19 ณรงค์ชัย อัครเศรณี.jpg นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
20 สม จาตุศรีพิทักษ์.jpg ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
21 Supachai Panitchpakdi.jpg นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
22 Adisai.jpg นายอดิศัย โพธารามิก 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
23 Wattana.jpg นายวัฒนา เมืองสุข 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
24 ทนง พิทยะ.jpg นายทนง พิทยะ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
25 Somkhit Chatusiphithak.jpg นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
26 เกริกไกร จีระแพทย์.jpg นายเกริกไกร จีระแพทย์ 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
27 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ.jpg นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
28
(1,2)
ไชยา สะสมทรัพย์.jpg นายไชยา สะสมทรัพย์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
29 พรทิวา.jpg นางพรทิวา นาคาศัย 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
30 Kittirat n.png นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
31 บุญทรง เตริยาภิรมย์.jpg นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
32 นิวัฒน์ บุญทรง.jpg นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
33 ฉัตรชัย สาริกัลยะ.jpg พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 61 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]