ฟิสิกส์นิวเคลียร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ ซึ่งเกี่ยวกับนิวเคลียสของอะตอม มีเนื้อหาใจความหลัก 3 ประการ คือ

  • ศึกษาอนุภาคพื้นฐาน (โปรตอน และนิวตรอน) และปฏิกิริยาของอนุภาคเหล่านี้
  • จัดกลุ่มและอธิบายคุณลักษณะของนิวเคลียส
  • ค้นหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี

นิวเคลียสเป็นสิ่งที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจทางทฤษฏี เพราะมันประกอบไปด้วยอนุภาคจำนวนมาก (เช่น โปรตอน และนิวตรอน) แต่ไม่มีขนาดใหญ่พอที่จะอธิบายลักษณะได้ถูกต้องเหมือนอย่างผลึก จึงมีการใช้แบบจำลองนิวเคลียร์ซึ่งใช้ศึกษาพฤติกรรมทางนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ได้ โดยอาจใช้เป็นวิธีการเดียวหรือร่วมกับวิธีการอื่นๆ

ดูเพิ่ม[แก้]