ตระกูลภาษาญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตระกูลภาษาญี่ปุ่น (Japonic languages) หรือตระกูลภาษาญี่ปุ่น-ริวกิว (Japanese-Ryukyuan languages) เป็นกลุ่มของภาษาที่สืบทอดมาจากภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิมหรือภาษาญี่ปุ่น-ริวกิวดั้งเดิม จากนั้นจึงมีการแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดระหว่างภาษาญี่ปุ่นทุกสำเนียงกับภาษาริวกิว ฮัตโตริระบุเมื่อ พ.ศ. 2497 ว่าการแยกตัวน่าจะเกิดในยุคยามาโตะ แต่มีนักภาษาศาสตร์บางกลุ่มไม่เห็นด้วย

สมาชิก[แก้]

การจัดจำแนก[แก้]

ความสัมพันธ์ของภาษากลุ่มญี่ปุ่นกับภาษากลุ่มอื่นๆยังไม่แน่นอน มีทฤษฎีอธิบายมากมายแต่ไม่มีทฤษฎีใดได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]