XMLHttpRequest

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

XMLHttpRequest (XHR) เป็นเอพีไอที่สามารถเรียกใช้ได้จาก จาวาสคริปต์ เจสคริปต์ วีบีสคริปต์ และภาษาสคริปต์อื่นๆ ในการแลกเปลี่ยน และปรับรูปแบบ XML จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ HTTP ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ (Client-Side) กับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side)

XMLHttpRequest นั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิค AJAX

การเรียกใช้ XMLHttpRequest (จาวาสคริปต์)[แก้]

ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 7 (IE7) ขึ้นไป ผู้พัฒนาสามารถเรียกใช้วัตถุ XMLHttpRequest ได้โดยตรงเหมือนเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆเช่น มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ โดยไม่ต้องผ่าน ActiveX ซึ่งทำให้การเรียกใช้งาน XMLHttpRequest นั้นสอดคล้องกับเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ[1]

ตัวอย่างการเรียกใช้ XMLHttpRequest ใน IE7 และเว็บเบราว์เซอร์อื่น[แก้]

if (window.XMLHttpRequest) {
  var xmlHttp = new XMLHttpRequest () ;
}

ตัวอย่างการเรียกใช้ XMLHttpRequest ใน IE5.x และ IE6[แก้]

if (window.ActiveXObject) {
  var xmlHttp = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP") ;
};

เพื่อความเข้ากันได้ IE7 นั้นรองรับทั้งวิธีเดิมใน IE รุ่นก่อน และวิธีใหม่[1]

ตัวอย่างการเรียกใช้ ทั้งสองวิธีรวมกันเพื่อรองรับ IE รุ่นเก่า รุ่นใหม่ และเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ[แก้]

if (window.XMLHttpRequest) {
  var xmlHttp = new XMLHttpRequest ()
} else {
  if (window.ActiveXObject) {
    var xmlHttp = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP") ;
  }
}

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]