ข้ามไปเนื้อหา

เม็ดเลือดขาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก White blood cell)
ภาพการไหลเวียนของเลือดในมนุษย์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด นอกจากพบเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้ว ยังพบเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดในลักษณะเป็นแผ่นขนาดเล็ก

เม็ดเลือดขาว (อังกฤษ: White blood cells - leukocytes) เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งคอยป้องกันร่างกายจากทั้งเชื้อก่อโรคและสารแปลกปลอมต่างๆ เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิด ทั้งหมดเจริญมาจาก pluripotent cell ในไขกระดูกที่ชื่อว่า hematopoietic stem cell เซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่พบได้ทั่วไปในร่างกาย รวมไปถึงในเลือดและในระบบน้ำเหลือง

จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวในเลือดมักใช้เป็นข้อบ่งชี้ของโรคและการดำเนินไปของโรค โดยปกติแล้วในเลือดหนึ่งลิตรจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอยู่ประมาณ 4×109 ถึง 11×109 เซลล์ รวมเป็นเซลล์ประมาณ 1% ในเลือดของคนปกติ ในบางสภาวะ เช่น ลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวจะมีปริมาณได้มากกว่าปกติ หรือในภาวะ leukopenia จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะน้อยกว่าปกติ คุณสมบัติทางกายภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาว เช่น ปริมาตร conductivity และ granularity อาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างการกระตุ้นเซลล์ การเจริญของเซลล์ หรือการมีเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ประเภท ภาพ แผนภาพ ร้อยละโดยประมาณของเลือดในมนุษย์ คำอธิบาย
Neutrophil 50-70% นิวโทรฟิลมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราและจุลชีพอื่นๆที่ก่อให้เกิดการอักเสบภายในร่างกาย เม็ดเลือดชนิดนี้เป็นเหมือนด่านแรกของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหากร่างกายได้รับเชื้อโรค ซึ่งถ้ามีการทำงานหรือเกิดการตายเกิดขึ้นจะแสดงออกมาในรูปของหนอง
Eosinophil 2-5% Eosinophils ทำหน้าที่หลั่งเอนไซม์ หรือสาร histamine เพื่อทำลายพวกพยาธิต่างๆ จะตอบสนองเพิ่มขึ้นเมื่อมี parasite ต่างๆหรือเป็นโรคภูมิแพ้
Basophil <1% Basophils จะพบน้อยมากในเลือด (ถ้าพบในเนื้อเยื่อ จะเรียกว่า Mast cell) มีบทบาทเกี่ยวกับภูมิแพ้ สามารถหลั่ง Histamine ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้อย่างรุนแรง
Lymphocyte 20-40% Lymphocytes พบมากในระบบน้ำเหลือง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  • B cells: ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนทางเพศซึ่งช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งหลังจากทำการกำจัดแล้ว บางเซลล์จะช่วยจดจำรูปแบบของเชื้อโรคและช่วยให้เซลล์อื่นๆหลั่งแอนติบอดี้ที่เหมาะสมในการกำจัดเชื้อโรคนั้น
  • เซลล์ T:

CD4 + (ผู้ช่วย) T เซลล์ประสานการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและมีความสำคัญในการป้องกันแบคทีเรียในเซลล์ เซลล์

CD8 + cytotoxic T สามารถฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ cells T เซลล์มีตัวรับเซลล์ T ทางเลือกซึ่งตรงข้ามกับเซลล์ CD4 + และ CD8 + αβ T และแบ่งปันลักษณะของเซลล์ตัวช่วย T เซลล์ cytotoxic T และเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ เซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ: เซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติสามารถฆ่าเซลล์ของร่างกายซึ่งแสดงสัญญาณที่จะฆ่าพวกเขาเนื่องจากพวกเขาได้รับเชื้อไวรัสหรือเป็นมะเร็ง

Monocyte 3-6% Monocytes share the "vacuum cleaner" (phagocytosis) function of neutrophils, but are much longer lived as they have an additional role: they present pieces of pathogens to T cells so that the pathogens may be recognized again and killed, or so that an antibody response may be mounted.
Macrophage (see above) Monocytes are able to develop into the professional phagocytosing macrophage cell after they migrate from the bloodstream into the tissue and undergo differentiation.