Two-point discrimination

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Two-point discrimination คือ การแยกแยะเมื่อถูกกระตุ้นบนผิวหนังด้วยสองจุดพร้อมๆกัน โดยเรียกการทดสอบความสามารถในการแยกแยะว่ามีการกระตุ้นสองตำแหน่งพร้อมๆกันว่า Two-point discrimination test

การทดสอบนี้ ใช้บอกขนาดของอาณาบริเวณที่รับความรู้สึก (receptive field) บนผิวหนัง ว่าผิวหนังบริเวณต่างๆมีความละเอียดอ่อนหรือความหยาบในการรับความรู้สึกอย่างไร โดยอาณาบริเวณรับความรู้สึกที่แคบจะทำให้เราบอกรายละเอียดของวัตถุที่กำลังสัมผัสได้ดีกว่าอาณาบริเวณรับความรู้สึกที่กว้างกว่า ตัวอย่างเช่นที่ปลายนิ้วมือซึ่งมีอาณาบริเวณรับความรู้สึกแคบแต่มีจำนวณอาณาบริเวณรับความรู้สึกมากหรือละเอียดกว่าที่ท้องแขน ก็จะรับความรู้สึกได้ละเอียดอ่อนมากกว่า