ข้ามไปเนื้อหา

Space Division Multiple Access

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

SDMA (Space-Division Multiple Access or Spatial Division Multiple Access) เป็น MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output, a multiple antenna schematic architecture) ซึ้งยึดเอาสถาปัตยกรรมการสื่อสารเครือข่ายไร้สายเป็นหลัก ที่เหมาะสมสำหรับเครือข่าย Ad - Hoc บนมือถือ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงช่องทางการสื่อสารโดยการระบุตำแหน่งของผู้ใช้และการสร้าง one-to-one mapping ระหว่างการแบ่ง bandwidth ของเครือข่ายกับตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ ที่ระบุ

SDMA เป็นการแบ่งพื้นที่การให้บริการซึ่งสามารถทำได้หลายหลากรูปแบบ เช่นการใช้เครื่องอ่านและสายอากาศหลายๆชุดเรียงกันในลักษณะของ Array ซึ่งเหมาะสำหรับงานประยุกต์ที่ต้องการพื้นที่บริการที่กว้างหรืออีกแบบหนึ่งคือการใช้เครื่องอ่านที่มีสายอากาศแบบปรับทิศทางได้ ซึ่งจะทำให้พื้นที่การอ่านเปลี่ยนแปลงไปในตำแหน่งต่างๆตามที่กำหนด เทคนิคนี้จะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันของช่องแบ่งพื้นที่และเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถรับส่ง สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกัน ๆ โดยผ่านช่องความถี่เดียวกันได้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้รองรับปริมาณผู้ใช้งานที่มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นในดาวเทียมโดยใช้เสาอากาศหลายเสาคานแต่ละเชื้อเพลิงที่ภูมิภาค ต่างๆของผิวโลก ส่วนต่างๆของสถานีภาคพื้นดินซึ่งในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะทำงานโดยใช้ความถี่ เดียวกันระหว่างพวกเขาจะไม่รบกวน Space Division Multiple Access (SDMA) ยังเป็นวิธีการเพิ่มช่องทางความสามารถได้ความถี่กลับมาใช้ใช้เต็มของทรัพยากร ความถี่ SDMA ยังอื่น ๆ วิธีการเข้าถึงหลายกันทำให้รวมกันหลายเทคนิคเช่นอากาศกองรหัสแยกเข้าหลาย (SD - CDMA)

สถาปัตยกรรม SDMA ยังสามารถตั้งค่าปรับแต่งและนำไปประยุกต์ใช้ในสถาปัตยกรรมต่างๆได้อีก ส่วนมากจะนำไปประยุกต์ในสถาปัตยกรรม Mobile Communications ที่เรารู้จักกันดี เช่น CDMA (Code Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access) และ FDMA (Frequency Division Multiple Access)

วัตถุประสงค์หลักของสถาปัตยกรรม SDMA คือ สามารถกำหนดให้เพิ่มหรือลดความสามารถของ self-starting (เริ่มต้นทำงานด้วยตัวมันเองได้), self-maintaining (การดูแลรักษาได้ด้วยตัวเอง), และ self-regulating (การกำกับด้วยตัวเอง) ได้ตามสภาพแวดล้อมของเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาร โดยทั่วไปแล้วสถาปัตยกรรม SDMA ยังมีความสามารถในการ collision-free (ไม่มีการชนกันของข้อมูล) ในการเข้าถึงช่องสัญญาณการสื่อสารแบบไร้สายและยังมีคุณลักษณะของ delay-bounded (การสื่อสารอย่างมีขอบเขตการ delay) ที่มีคุณภาพแบบ real time สำหรับแอปพลิเคชันที่มีความ sensitive (อ่อนไหว) กับเรื่องการ delay ของสัญญาณ

ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, SDMA จะมีคุณสมบัติในการระบุตำแหน่งที่ตั้งในพื้นที่ของโทรศัพท์ปลายทาง, เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น โดยจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Network bandwidth ซึ่งจะแตกต่างจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเดิมที่จะมีสถานีศูนย์กลางเป็นตัวเชื่อมโยง แผ่กระจายสัญญาณไปในทุกทิศทางในพื้นที่ โดยที่ไม่รู้ว่าในสถานที่นั้นจะมีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรือไม่ ซึ่งสถาปัตยกรรม SDMA จะเป็นการใช้ช่องทาง (channel) ของคลื่นสัญญาณวิทยุบนพื้นฐานของตำแหน่งอุปกรณ์มือถือ ด้วยวิธีนี้สถาปัตยกรรม SDMA ไม่เพียงแต่จะป้องกันเรื่องคุณภาพของสัญญาณแล้ว ยังป้องกันคลื่นเสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวนและการเสื่อมสภาพของสัญญาณที่มาจากบริเวณพื้นที่ ที่อยู่ติดกัน แต่อย่างไรก็ตาม SDMA ยังช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนของสัญญาณในพื้นที่ที่ไม่มีอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานอยู่หรือไม่มีอยู่ในบริเวณนั้น