Routing Protocol

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Routing Protocol คือโพรโทคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน routing table ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆที่ทำงานในระดับ Network Layer (Layer 3) เช่น Router เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งข้อมูล (IP packet) ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยที่ผู้ดูแลเครือข่ายไม่ต้องแก้ไขข้อมูล routing table ของอุปกรณ์ต่างๆตลอดเวลา เรียกว่าการทำงานของ Routing Protocol ทำให้เกิดการใช้งาน dynamic routing ต่อระบบเครือข่าย

ตัวอย่าง Routing Protocol[แก้]

  • RIP (Routing Information Protocol)
  • OSPF (Open Shortest Path First)
  • IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) (Cisco Proprietary)
  • EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) (Cisco Proprietary)
  • BGP (Border Gateway Protocol)