ข้ามไปเนื้อหา

ปรัมปราวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Mythology)

ประมวลเรื่องปรัมปรา[1] (อังกฤษ: mythology) หมายถึง การรวบรวมเรื่องปรัมปรา (myth) เกี่ยวกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี ของกลุ่มชนหนึ่ง[2] และเรียกวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปรัมปราเหล่านี้ว่า ปรัมปราวิทยา[1] หรือ ปุราณวิทยา[1] (mythology)

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 1.2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 68
  2. Oxford English Dictionary, 3rd ed. "myth, n. Oxford University Press (Oxford), 2003.