Lexical Markup Framework

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Lexical Markup Framework (LMF) เป็นโครงการของ ISO ที่จะกำหนดกรอบร่วมกับในการสร้างคลังคำสำหรับงานประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) และพจนานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ขอบเขตของโครงการคือการวางมาตรฐานของหลักการและระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรภาษา ในบริบทของการสื่อสารที่ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ตัวอย่าง[แก้]

ในภาษา XML:

<LexicalResource dtdVersion="15">
  <GlobalInformation>
    <feat att="languageCoding" val="ISO 639-3"/>
  </GlobalInformation>
  <Lexicon>
    <feat att="language" val="eng"/>
    <LexicalEntry>
      <feat att="partOfSpeech" val="commonNoun"/>
      <Lemma>
        <feat att="writtenForm" val="clergyman"/>
      </Lemma>
      <WordForm>
         <feat att="writtenForm" val="clergyman"/>
         <feat att="grammaticalNumber" val="singular"/>
      </WordForm>
      <WordForm>
        <feat att="writtenForm" val="clergymen"/>
        <feat att="grammaticalNumber" val="plural"/>
      </WordForm>
    </LexicalEntry>
  </Lexicon>
</LexicalResource>

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]