ISO 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทิศทางบิดเกลียวสองทางในเส้นด้าย

ISO 2 คือมาตรฐานสากลของ ISO เพื่อกำหนดทิศทางการบิดเกลียวของเส้นด้าย เส้นไหมพรม และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการปั่น ฟั่น และทอเส้นด้าย มาตรฐานนี้ใช้อักษร S และ Z [1] เพื่อแสดงทิศทางของการบิดเกลียว (จึงเรียกกันว่าเกลียว S หรือเกลียว Z)

อ้างอิง[แก้]

  1. ISO 2:1973 Textiles -- Designation of the direction of twist in yarns and related products