Homeplug

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โฮมปลั๊ก (อังกฤษ: HomePlug) เป็นอุปกรณ์เครือข่าย (Network) ที่ใช้งานผ่านสายไฟฟ้า (Power Line) กล่าวคือ เป็นอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านสายไฟฟ้าภายในตัวอาคารแทนที่การเดินสายแลน

โฮมปลั๊กใช้ข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดโดยหน่วยงานชื่อว่า HomePlug Powerline Alliance ประกอบบริษัทธุรกิจ 70 บริษัท ข้อกำหนดทางเทคนิคแรกได้ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2001 ใช้ชื่อว่า HomePlug 1.0 มีความเร็ว 14 Mbit/s ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม (อังกฤษ: Telecommunications Industry Association - TIA) รวมอยู่ในมาตรฐาน TIA-1113 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 และ HomePlug Access BPL (Broadband over Power Line - BPL) ที่กำลังพัฒนาร่วมกับสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรฐาน IEEE P1901

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]