Five prime untranslated region

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
5′ untranslated region
โครงสร้างทั่วไปของส่วน 5′UTR ของ transcript ในสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอต (โดยเฉพาะมนุษย์)
ตัวระบุ
MeSHD020121
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

5′ untranslated region (5′ UTR) หรือเรียกอีกอย่างว่า leader sequence หรือ leader RNA เป็นบริเวณเอ็มอาร์เอ็นเอที่อยู่ถัดไปทาง upstream ของ initiation codon เป็นเขตสำคัญในการควบคุมการแปลรหัส transcript โดยมีกลไกต่าง ๆ กันในไวรัส โพรแคริโอต และยูแคริโอต แม้จะมีชื่อว่า ไม่แปลรหัส (untranslated) แต่ตัว 5′ UTR เองหรืออย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งของมันบางครั้งก็แปลรหัสเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีน ซึ่งใช้ควบคุมการแปลรหัสลำดับยีนหลักของเอ็มอาร์เอ็นเอ แต่ในสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก 5′ UTR ก็ไม่ได้แปลรหัสโดยประการทั้งปวง แต่ก่อโครงสร้างโปรตีนทุติยภูมิ (secondary structure) อันซับซ้อนและใช้ควบคุมการแปลรหัส