Comma-separated values

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Comma-separated values หรือ ชื่อย่อ CSV เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลตัวเลข และตัวอักษร ในรูปแบบอักษรธรรมดา ซึ่งรูปแบบอักษรธรรมดาหมายถึง ไฟล์ที่เก็บเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น เป็นรูปแบบที่คนอ่านได้ด้วยโปรแกรมอ่านมาตรฐาน แต่ละบรรทัดในไฟล์เรียกว่า เรคคอร์ด และแต่ละ เรคคอร์ด จะประกอบไปด้วยฟีลด์ ซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,) การใช้เครื่องหมายลูกน้ำ (comma) นี้ เป็นที่มาของชื่อรูปแบบไฟล์นี้นั่นเอง Comma-separated values

ไฟล์ CSV นี้ยังไม่มีรูปแบบมาตรฐาน แต่ RFC 4180 ให้การรับรอง ไฟล์ CSV นี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ delimiter-separated formats รูปแบบที่มีการคั่นด้วยตัวคั่น เช่น การเก็บข้อมูลที่มี tab คั่น จะเรียก tab-separated values หรือ การเก็บข้อมูลที่มี space คั่น จะเรียก space-separated values ซึ่ง ไฟล์ CSV มี comma คั่น จึงเรียกรูปแบบไฟล์ CSV ว่า Comma-separated values ไฟล์ CSV จะมีนามสกุลไฟล์ *.CSV ไม่ว่าจะมีตัวคั่นเป็น tab, space หรือ comma จะมีนามสกุลไฟล์ตัวเดียวกันคือ *.csv

โปรแกรมที่สนับสนุน[แก้]

ไฟล์ CSV เป็นรูปแบบไฟล์ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษร จึงมีโปรแกรมที่สนับสนุนในการอ่าน และแก้ไขมากมาก เช่น Microsoft Excel, Notepad, Adobe acrobat reader