Chevauchée

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

Chevauchée[1] (ภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า “promenade” หรือ “horse charge” ขึ้นอยู่กับบริบท) เป็นยุทธวิธีที่ใช้ในการสงครามยุคกลางเพื่อทำให้ข้าศึกอ่อนกำลังลงโดยการก่อความไม่สงบต่างๆ เช่นการปล้นสดมในอาณาบริเวณของศัตรู หรือการเผาเพื่อที่จะบ่อนทำลายผลผลิตในบริเวณที่ก่อกวนซึ่งตรงกันข้ามการใช้วิธีล้อมหรือการต่อสู้ในการเอาชนะเป็นการเด็ดขาด "Chevauchée" อาจจะเป็นวิธีที่เป็นการกดดันให้ฝ่ายศัตรูให้ออกมาต่อสู้ หรือเป็นวิธีข่มอำนาจของรัฐบาลฝ่ายศัตรู ที่ทำให้ผู้อยู่ในอารักขาหมดความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีต่อรัฐบาล การใช้วิธีนี้มักจะทำให้เกิดการอพยพใหญ่ๆ เข้าไปอยู่ในเมืองที่มีกำแพงป้องกันหรือในปราสาทที่วิธี “Chevauchée” ไม่มีผล

อ้างอิง[แก้]

  1. About.com: European history, Chevauchée[1]

ดูเพิ่ม[แก้]