Bitch (สแลง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การใช้คำแสลงของคำว่า bitch ปรากฏอยู่บนป้ายในการประท้วงครั้งนี้.

คำว่า bitch ในภาษาอังกฤษ มีความหมายตรงตัวคือสุนัขเพศเมีย ใช้เป็นคำสแลงหยาบคายหมายถึงบุคคล มักหมายถึงผู้หญิงที่มีนิสัยก้าวร้าว ไม่มีเหตุผล มุ่งร้าย ชอบบงการ ก้าวก่ายอย่างหยาบคาย เมื่อใช้กับผู้ชาย bitch มีความหมายว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง

คำนี้เดิมใช้เป็นคำหยาบคาย มีบันทึกไว้ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ใช้หมายถึงความต้องการทางเพศอย่างสูงของผู้หญิง เทียบกับสุนัขติดสัด ขอบเขตของความหมายขยายกว้างขึ้นในสมัยใหม่ ในบริบทของลัทธิสตรี คำนี้สามารถหมายถึงผู้หญิงที่แข็งแรงหรือกล้าแสดงออก

คำว่า "bitch" เป็นหนึ่งในคำสบถที่ถูกใช้มากที่สุด ดร.ทิโมธี เจย์ กล่าวว่า "คำต้องห้ามมีมากกว่า 70 คำ" แต่เวลาส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะมีคำสิบคำที่ถูกใช้บ่อย และคำว่า bitch เป็นหนึ่งในสิบคำนั้น[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Jay, Timothy (March 2009). "The Utility and Ubiquity of Taboo Words". Perspectives on Psychological Science. สืบค้นเมื่อ 18 October 2015.