B symptoms

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

B symptoms เป็นอาการแสดงที่สำคัญ ในโรคมะเร็ง Hodgkin's lymphoma ซึ่งประกอบด้วยอาการที่สำคัญ 3 อาการ ได้แก่ มีไข้ น้ำหนักลด และ เหงื่อออกตอนกลางคืน