Anastasius Bibliothecarius

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Anastasius Bibliothecarius เป็นบรรณารักษ์ และผู้ที่ได้ชื่อว่าพระสันตะปาปาปลอม (antipope) ในมุมมองของนิกายโรมันคาทอลิก

อ้างอิง[แก้]