Affiliate

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Affiliate คือระบบการกระจายสินค้าและบริการของจากเจ้าของกิจการ ผ่านคนกลางหรือนักการตลาดออนไลน์ (Internet Marketer) ซึ่งเจ้าของกิจการจะแบ่งสัดส่วนทางการตลาดให้นักการตลาดแล้วแต่จะตกลงเงื่อนไขกัน

Affiliate นั้นมีหลายประเภท

  • CPA (Cost per action) ลักษณะ คือ เมื่อนักการตลาด ได้ทำการตลาด จนได้รายชื่อและที่อยู่ติดต่อของลูกค้าผู้สนใจมา นักการตลาดก็จะได้ส่วนแบ่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
  • PPC (Pay per click) ลักษณะ คือ เป็นการติดโฆษณาไว้ในเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ เมื่อคนมาคลิกโฆษณา เว็บมาสเตอร์ก็จะมีรายได้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]