ATC รหัส A14

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

A ทางเดินอาหารและกระบวนการสร้างและสลาย (Alimentary tract and metabolism)

A14A Anabolic steroids[แก้]

A14AA Androstan derivatives[แก้]

A14AA01 Androstanolone
A14AA02 Stanozolol
A14AA03 Metandienone
A14AA04 Metenolone
A14AA05 Oxymetholone
A14AA06 Quinbolone
A14AA07 Prasterone
A14AA08 Oxandrolone
A14AA09 Norethandrolone

A14AB Estren derivatives[แก้]

A14AB01 Nandrolone
A14AB02 Ethylestrenol
A14AB03 Oxabolone cipionate

A14B Other anabolic agents[แก้]