AGP

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

AGP (Accelerated Graphics Port) นั้นคือพอร์ต หรือ สล๊อต ("สล๊อต" คือส่วนที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มการ์ดขยายให้กับคอมพิวเตอร์) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน Graphics ใช้งานร่วมกับกราฟิกการ์ด เพื่อที่จะให้เพิ่มอัตรา และความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ใช้งานร่วมกับสล็อตแบบ PCI โดย AGP แยกการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนคือ AGP Slot (ส่วนที่เป็นสล๊อตที่ติดตั้งอยุ่บนเมนบอร์ด) และ AGP Card

การพัฒนานี้ได้เริ่มมาจาก AGP 1.0 หรือ AGP1X/2X เป็นต้นมาซึ่งจะสามารถที่จะทำงานได้เท่ากับความเร็วของอัตราบัสบนระบบกล่าวคือ ถ้าใช้งานที่ระบบบัส 100MHz AGP 1X ก็จะมีความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูลที่ 100MHz เช่นกัน และยังมี AGP อีกหนึ่งประเภทซึ่งตอนนี้นั้นยังมีใช้งานอยู่ในเมนบอร์ดบางรุ่นเท่านั้น คือ AGP Pro สล็อตแบบนี้จะเพิ่มส่วนที่จะให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการทำงานของกราฟิกการ์ดที่ใช้ระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งในตอนนี้นั้น กราฟิกการ์ดส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการอาศัยกระแสไฟฟ้าจาก Power Supply โดยตรง ซึ่งทำให้การใช้งานสล็อดแบบ AGP Pro ไม่มีความจำเป็น