(เบนซิลิดีนแอซีโทน)ไอเอิร์นไตรคาร์บอนิล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เบนซิลิดีนแอซีโทน)ไอเอิร์นไตรคาร์บอนิล
(benzylideneacetone)iron-tricarbonyl-2D-skeletal.png
(benzylideneacetone)iron-tricarbonyl-3D-balls.png
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [38333-35-6]
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C13H10FeO4
มวลต่อหนึ่งโมล 286.060
ลักษณะทางกายภาพ Red solid
จุดหลอมเหลว

88 - 89 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ slightly soluble
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

(เบนซิลิดีนแอซีโทน)ไอเอิร์นไตรคาร์บอนิล (อังกฤษ: (Benzylideneacetone)iron tricarbonyl) เป็นออร์แกนโนเมทัลลิกเคมีแบบรีเอเจนต์สำหรับการถ่ายโอน Fe(CO)3 หน่วยโมเลกุลของสารอินทรีย์อื่น ๆ[1] ซึ่งสารประกอบสีแดงเป็นปกติสั้นของ (bda)Fe(CO)3 สารนี้สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาของ Fe2(CO)9 กับเบนซิลิดีนแอซีโทน มักจะอยู่ในกรดอีเทอร์[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. Knölker, H.-J. "(η4-Benzylideneacetone)tricarbonyliron" in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2004, J. Wiley & Sons, New York. doi:10.1002/047084289.
  2. Alcock, N. W.; Richards, C. J.; Thomas, S. E. ”Preparation of Tricarbonyl(η4-vinylketene)iron(0) Complexes from Tricarbonyl(ε4-vinyl ketone)iron(0) Complexes and Their Subsequent Conversion to Tricarbonyl(ε4-vinylketenimine)iron(0) Complexes” Organometallics 1991, volume 10, pp 231 - 238.doi:10.1021/om00047a054.